crisha

crisha
2020-10-04 03:00:09 (UTC)

Journal 1

Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino?
Maipapakita ko ito sa pag gamit at pagmamalaki ng ating sariling wika, hindi natin dapat ito tinatalikuran at kalimutan dahil ito ay atin at ito ang kinagisnan ng lahat ng tao. Kaya dapat nating paunlarin at pahalagahan ang sarili nating wika dahil ito ay nagpapakita na pinapahalagahan natin ang kung anong meron sa atin bilang isang pilipino.