Missy

Missy's diary
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2020-10-28 05:44:46 (UTC)

Wikang Filipino, wikang pang lahat, ilaw at lakas, sa tuwid na landas

Marahil marami sa atin ang gumagamit ng wikang Filipino, sapagkat ito ay pangunahin nating ginagamit sa pang araw-araw at kasama na rin ito sa pakikipag sapalaran natin sa buhay. Iba't iba man ang ating lahi o iba iba man ang ating kultura at lokal na wika, sa pamamagitan ng ating wikang pambasa pinag-iisa nito ang ating lahi. Kung walang iisang wika, mararating kaya natin ang kaunlaran ng ating bansa? kung wala ang wika mawawalan din ng saysay ang halos lahat ng gawain nating mga Pilipino o ng sangkatauhan, sapagkat ito ay nagagamit natin sa pakikipag-ugnayan, paghahanap-buhay, paninirahan sa ibang bansa, pakikipagtalastasan at maging sa pag tungo sa ating landas. Halimbawa nito ay ang pakikipagkalakalan sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan at pakikipag palitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. Ito ang daan tungo sa pagkakaisa ng mga tao.
Marahil nalilito pa ang iba sa atin kung ano nga ba ang kailangang gawin upang bigyang halaga ang pambansang wika. Para sa akin ang wikang Filipino ay isa sa mga kayamanang ating natanggap mula pa sa ating mga ninuno.
Bilang isang mamamayan ng bansang Plipinas at matatag na Pilipino, dapat nating pakaingatan ang ating sariling wika, para na rin sa mga susunod pang henerasyon, upang mas maging maunlad at makaugalian itong gamitin at ipagmalaki saan man tayo makarating. Bago mo mahalin ang ibang wika, mahalin mo muna ang ating wikang Filipino sapagkat laging pakatandaan na ang wika ang sumisibolo sa ating pagka-pilipino. Hindi natin maiiwasan na sa bawat oras, araw at panahon ay may pagbabago dahil hindi natin ito maiiwasan bagkus gamitin natin ito sa tamang paraan upang magdulot ito ng positibong resulta upang mapaunlad ang ating wikang pambansa.


Ad:0
yX Media - Monetize your website traffic with us