Pauline

Pauline
Ad 2:
2020-10-24 12:18:29 (UTC)

TATLONG YUGTO (sagot)

1. Oo kailangan na alamin ang kahalagahan ng paggamit ng wikang pambansa upang ito ay mapanatili sa mga susunod pang henerasyon. Ito ang isang palatandaan na tayo ay pilipino.
2. Ang natutunan ko sa tatlong yugto ay dapat nating pangalagaan ang ating sariling wika at dapat natin itong mahalin at alagaan upang mapakinabangan ito ng iba pang henerasyon.


Ad:2