Marielle

Marielle
2020-10-22 03:25:17 (UTC)

KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

Kailangan ba talagang alamin ang kasaysayan upang maunawaan ang kahalagahan ng paggamit ng wikang pambansa?
Para sa akin, ito ay kinakailangan dahil ito ay dagdag kaalaman sa ating bilang isang Pilipino. Nararapat na malaman at maunawaan natin ang paggamit ng ating wikang pambansa, pati na rin ang mga karanasan na dinanas ng ating mga katutubo upang maitaguyod ang ginagamit nating wika sa kasalukuyan at ito ay mayroong napaka laking gampanin sa araw araw nating pamumuhay, kaya nararapat na ito ay ating pahalagahan at maunwaan. Dapat ay maging bukas ang ating isipan sa mga naging kasaysayan ng ating wikang pambansa at ito'y magbibigay karunungan sa atin tungo sa masusing pag aaral. Nang sa gayon magawa natin ang tamang pagpapakita ng kahalagahan sa paggamit ng wikang pambansa.

Anu ano ang iyong mahahalagang natutunan sa unang tatlong yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa?
Ang aking mga natutunan tungkol sa mga yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa ay hindi maitatangging ang wika at kultura ay magkaugnay. Na kung wala ang wika ay wala ring kultura, ang wika ay siyang pagkakakilanlan ng kultura. Ito ay isang identidad ng komunidad at nagbubuklod ubang magkaisa sa mga ninanais. Dito ako nagkaroon ng dagdag kaalaman. Gaya ng mga kasaysayan, kultura, mga karanasan ng mga katutubo natin at mas pagbibigay kahalagahan rito. Ilan ang mga ito sa aking mga natutunan na ang Baybayin ang katutubong paraan ng pagsulat na ginamit ng mga katutubong Pilipino naglalaman ito ng 17 simbolo (14 na katinig at 3 patinig). Mula sa Baybayin ay naipalaganap ang paggamit ng alpabetong Romano bilang palatitikang Filipino at ito ang naging batayan ng ABAKADANG tagalog na binuo ni Lope K. Santos. Noong Panahon ng Rebolusyon maraming pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo, may mga nagtungo sa ibang bansa para mag-aral. Sa panahon ng Pamamahalang Komonwelt noong 1935 nagkaroon nga pagsusulong para sa isang probisyong pangwika na magtatakda ng kikilalaning wikang pambansa.