Angelito

Angelito
2020-10-17 05:22:37 (UTC)

Journal 3

Dayalek ang pinkagamiting paraan sa paggamit ng wika sa loob ng isang pamilya dahil ang isang pamilya ay naguusap sa paarang nakalakihan o nakasanayan nila. halimbawa, ang isang pamilya ay nakatira sa Maynila ngunit ang kanilang probinsya ay Visayas, ang ginagamit nilang wika sa loob ng tahanan ay ang kung anong ginagamit nila sa knilang probinysa.