jblcaguiat

JOHN BENEDICT L. CAGUIAT
Ad 2:
2020-10-15 11:58:25 (UTC)

DEAR DIARY

Ang realisasyon ko sa Tanaga at Haiku ay mahalaga ito sa ating literatura. Mahalaga itong pag-aralan sapagkat mas napapalawak nito ang ating kaalaman sa pagsulat ng tula. Ako ay nagpapasalamat sa mga Hapon sa pagdala ng kaalaman sa atin tungkol Tanaga at Haiku, dahil dito natutunan natin magbuklod ng ideya at imahe sa kakaunting salita lamang.


Ad:2