crisha

crisha
Ad 2:
2020-10-15 08:50:37 (UTC)

pagbatid ng journal 3

Paguusap ng mga bagay bagay tungkol sa pamilya, o dikaya'y pag utos ng isang magulang sa kanyang mga anak. Madaming paraan ang paggamit ng wika sa ating pamilya. Halimbawa nito ay inutusan ako ng aking nanay na turuan ko ang aking nakababatang kapatid sa kanyang modyul at tinulungan ko ito isa pang halimbawa ng paggamit ng wika ay ang pagtatanong ng aking mga kaibigan o kaklase dahil hindi nila maintindihan ang kanilang gawain kaya nagpasya akong tulungan sila.


Ad:2