Marielle

Marielle
Ad 2:
2020-10-15 03:11:24 (UTC)

PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA

Ano ang pinakagamiting paraan ng paggamit ng wika sa loob ng isang pamilya?
Para sa akin ang mga ito ang pinakagamiting paraan ng paggamit ng wika sa loob ng isang pamlilya: Emotive, Phatic, at Expressive.
Ang emotive o pagpapayahag ng damdamin ay sumasaklaw sa pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin, at emosyon.
narito ang mga ilang halimbawa:
“Nalulungkot talaga ako sa nangyayaring’yan.”
“natatakot ako na baka lumala pa ang giyera.”
“ako nga awang-awa sa mga namamatayan ng mahal sa buhay.”
Sa mga sitwasyon sinasabi natin ang ating nararamdaman, Emotive ang gamit natin sa wika. Isa ang ito sa mga pinakagamiting wika sa loob ng tahanan.
Samantalang, ang phatic naman o pagsisimula ng pakikipag-ugnayan ay ang paggamit ng wika upang makipag-ugnayan at makapagsimula ng usapan.
narito ang mga ilang halimbawa:
“Uy, napansin mo ba?”
“Kamusta ka?”
“Masama ba ang pakiramdam mo?”
“May problema ka ba?”
Ang mga pahayag na nagbubukas ng usapan gaya ng, “kumain ka na?”; mga pahayag na nag papatibay ng ating relasyon sa ating kapuwa gaya ng, “Natutuwa talaga ako sa’yo!”; at mga ekspresyon ng pagbati gaya ng, “Magandang umaga!”, pagpapaalam gaya ng, “Diyan na muna kayo, uuwi na’ako.” ay Phatic na gamit ng wika. Ang mga ito rin ay ang mga madalas na gamitin na wika o pananalita sa loob ng isang tahanan.
At ang pinakahuli ay ang expressive, Ang expressive na gamit ng wika naman ay nagpapakita ng sariling saloobin o kabatiran, ideya, at opinyon.
narito ang ilang mga halimbawa:
“Paboritong –paborito ko pa naman sila.”
"Kahit may pera akong pambili, Hindi pa rin ako manonood ng concert na’yan.”
“Hindi ako mahilig sa foreign artist.”
Sa ilang usapin, personal man o panlipunan, nababanggit natin ang ating mga saloobin o kabatiran, Ideya, at opinion, Sa mga usaping ganito, Expresive ang gamit natin sa wika. Madalas ang mga ito ay gamitin sa loob ng tahanan sa pagpapahayag o pagsasalita.


Ad:2