Ralph

Ralph
2020-10-05 03:34:47 (UTC)

Aralin 1 Filipino 8

Mahalaga ang karunungang bayan dahil matututo tayo pahalagahan ang panitikan. Mahalaga at nararapat lamang na ito ay ating matutuhan, sapagkat bahagi ito ng ating kultura at ng mga pilipino.Kailangang matutunan ang karunungang bayan, upang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa kasaysayan nito at kung paano ito nagsimula. Higit sa lahat, ang pagtuklas sa mga karunungang bayan, ay makakapagbigay satin ng impormasyon tungkol sa mga kwentong nais nitong ibahagi sa mga pilipino.


Ad:1