Troy

Troy
Ad 2:
2020-10-02 07:01:55 (UTC)

Personal na Pananaw sa Pagkakasundo

Sa tahanan po namin makikita ang pagtutulungan at pagkakasundo sa pamamagitan ng pagsunod sa aming mga magulang,sa aming magkakaibigan po minsan ay may hindi pinagkakasunduan pero lagi naman naaayos.Sa paaralan po ay sumusunod kami s alituntunin at sa sinasabi ng aming guro.Sa simbahan po makikita mo na tahimik na nakikinig ang mga tao sa pari.Sa aming barangay po ay sumusunod ang mga tao sa batas ng aming barangay at nagtutulong-tulong sila sa paglilinis ng bakuran.


Ad:2