Marielle

Marielle
2020-10-01 08:21:29 (UTC)

WIKANG FILIPINO

Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino?
Aking maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino ay ang pagmamalaki dito, pati na rin ang pagtangkilik sa sarili nating wika. Sabi nga ng nakararami na tangkilikin natin ang sariling atin, at nararapat rin na atin itong pagyabungin sapagkat ito'y isang kayamanan natin. Maipapakita ko rin ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap nito o pag gamit tulad sa pakikipag usap, pag babahagi, gaya ng ginawa ng dati nating pangulo na si Benigno Aquino III sa kanyang SONA, at sa mga iba pang gawain na maaaring maipakilala, maipagmalaki, mapahalagahan ang wikang nagbubuklod sa atin. Akin ring pauunlarin ang aking kaalaman sa ating wikang Filipino upang makapag bahagi rin sa tulad kong mga kabataan, upang kanila rin itong mapahalagahan at ibigin. At kabilang na rin sa aking gagawin ang pagsali sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagpapahalaga sa ating wikang Filipino sapagkat ito rin ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino.