Fam Gabrielle

Fam Gabrielle
Ad 2:
2020-09-30 09:00:40 (UTC)

Wikang Pambansa

Wikang Filipino ang gamitin upang tumatag ang bansang atin. Dapat natin itong pagyamanin, mahalin at tangkilikin. Dahil ito ang salamin sa ating kultura, ito rin ang espiritu/kaluluwa na bumubuo sa ating lipunan o komunidad. Ipakita ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagmamalaki nito at ibahagi sa iba o sa susunod na henerasyon ang kaalaman na natutunan tugkol dito. Isapuso ang Wikang Filipino, ito ang nag papatatag sa ating pag ka Pilipino. Hinihikayat ko kayo na dapat matuto tayong magpahalaga sa sariling wika dahil kung wala ang ating wika hindi tayo magkakaintindihan at hindi natin maipapahayag ang damdamin o saloobin sa iba. Isang karangalan na mapabilang tayo sa lahing Pilipino na may sariling dangal at may pagpapahalaga sa wika. Sa pagkilala at pagpapahalaga sa wika ipakita din natin na nagmamahal tayo sa bayan na tayo ay nagbubuklod-buklod pati na ang pagiging maka Pilipino at makabansa. Buong sikap na gamitin ang talino sa isip sa salita at sa gawa upang tayo ay magtagumpay at upang bansa natin ay ihatid patungo sa kaunlaran. Magkaisa tayo at magtulungan upang ating maitindig ang maningning nating bukas. Ikarangal nating mga Pilipino ang pagpapaunlad sa ating wikang pambansa na "wikang Filipino" na syang sagisag ng ating bansa. Mahalin ang sariling wika upang umunlad ang sariling bansa.


Ad:2