crisha

crisha
Ad 2:
2020-09-29 08:50:43 (UTC)

pagbatid ng journal

(pahina 16) ngayong nabatid mo na ng mahaba at masalimuot na kasaysayan ng ating wikang pambansa, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon natin ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga pilipino?
-maipapakita ko ang pagpapahalaga sa sariling wika gamit ang pag-aaral sa ating sariling wika at pag gamit nito sa araw-araw. Ang wikang ito ay napapahalagahan kung gagamitin natin ito sa karunungan.

(pahina 18) kung makakausap mo ang mga taong tumututol na ibatay sa isa sa mga wikain sa ating bansa ang wikang pambansa o ang mga taong ayaw ipagamit ang unang wika sa pagtuturo sa mga batang magaaral, ano ang sasabihin mo sa kanila?
-kukumbinsihin ko ang kapwa ko pilipino na gamitin ang wikang pambansa upang ito ay pawang pagpapatunay sa katotohanang ang wikang pambansa, ay para sa lahat ng Pilipino, para magsilbing tanglaw, para sa maliwanag na layunin at sa pwersang kinakailangan tungo sa tuwid na landas ng pagtutulungan, pagsasabuhay nang minimithing kaunlaran ng ating Inang bayan at sambayan.


Ad:2