Aeisha

Aeisha
Ad 0:
2020-09-27 22:47:09 (UTC)

Aeisha Notada (diary2)

Mahalagang pag aralan ang pabula dahil pinapa lawak nila ang ating isipan tungkol sa mga hayop at mas marami tayong malalaman kapag mga hayop ang gina gamit nila na character dahil hindi nawawala ang ating interest sa istorya . At pinapakita nila na kahit hayop ay may hinaharap na mga problema kagaya nating mga tao at kailangan nating masolusyunan ang mga iyon ,at matututunan nating makipag kaibigan sa kapwa, at unawain ang kanilang opinion upang umiwas sa gulo .

iyon lamang po ang aking opinion .


Ad:1
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.