Albert

Albert Rain R Rosario
Ad 2:
2020-09-21 04:28:44 (UTC)

Paghahalaga sa wika ng Pilipinas

mapapakita ko ang pagpapahalaga ng pilipino ng wika ay ang ating sariling wika ay napaka mabuti nagawa ng tao ito ay nakakatulong sa mga pilipinong mamamayan. maipapakita natin ang pagpapahalaga dito para sakin pag Hindi mo tinangkilik ang ating sariling wika para mo naring tinalikuran ang lahat pati narin ang pagka pilipino mo. kailangan din natin matutunan ang pagmamahal sa wika ng pilipinas para ito ay respetuhin kapwa pilipino natin. ang wika ang magiging daan para sa pagkamit ng kalayaan at para na din sa pagkakaunawaan ng lahat ng mga pilipino. ito ay napakahalaga sa lahat ng pilipino o kaya sa lahat ng gumagamit ng wika ng piipinas.


Ad:2