dlzkobe

Kobe Daluz
Ad 2:
2020-09-24 04:29:11 (UTC)

Ang mga Barayti ng Wika

Sa ating pagkakaiba-iba kaya nagkaroon ng barayti ng wika. Ang mga barayti ng wika na ito ay maaaring kong magamit sa aking pangaraw-araw na buhay. Sa Dayalek, ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na lugar kaya't magagamit ko ito sa pagkikipagtalastasan sa aking mga kabayan at mga taong nakakaintindi ng aming wika. Mas maipapahayag rin ng isang tao ang kanyang emosyon at damdamin kapag mayroon siyang nais sabihin. Sa Sosyolek, kaming mga Gen Z ay may salitang kami lang ang nakakaintindi at nakakaalam na ang ibang henerasyon ay walang kamalay-malay tungkol dito. Tulad ng awts gege na ang ibig sabihin ay isang ekspresyon na ikaw ay nasaktan dahil sa isang bagay at ito ay hahayaan mo na lang o tatanggapin dahil nangyari na. Hind ako mahihirapan kapag nagpunta ako sa ibang lugar dahil sa aking kaalaman tungkol sa barayti ng wika. Maaari rin na magkaroon ng magandang trabaho sa ibang lugar. Sa Register, malalaman mo kung ano ang mga salitang angkop gamitin kapag nasa isang sitwasyon o sa kausap. Paggamit ng pormal o di pormal na papamamaraan. Ang mundo na walang wika kailanman ay hindi magkakaroon ng kapayapaan at kalayaan.


Ad:2