erika

erika
Ad 2:
2020-09-23 05:22:23 (UTC)

Filipino Ang ama

Ang kahalagahan ng isang ama sa pamilya ay kailangan maging responsable at mapag mahal sa kanyang mga anak pati narin sa kanyang asawa. Sobrang mahalaga ang isang ama dahil isa siya sa bumubuhay at nagsasakripisyo para sa mga anak. Araw-araw ay nagpapakapagod ito para may maipakain sa kaniyang pamilya. At ito ay bahagi saakin dahil ang aking tatay ay nagpupursigi at nag sasakripisyong nag tatrabaho sa ibang bansa para sa amin at sa kinabukasan naming magkapatid. Siya din ay nag papakahirap kahit na gustong- gusto niya ng umuwi ay tinitiis niya ito para may panggastos kami para sa araw-araw na pangangailangan. At natutunan ko din na pahalagahan ang lahat ng bagay na isinakripisyo ng aking ama at maging kuntento sa kung anong bagay ang aming natatanggap.


Ad:2