clyde

clyde
Ad 2:
2020-09-22 13:22:13 (UTC)

FILIPINO

Ang aking mga natutunan ay maging mabuting anak o ama at maging responsable anak lahat ay gagawen ng ama para langg sumaya ang kanilang anak at kahit sila ay nahihirapan sa mag aalaga saten.


Ad:2