ToniThereseRamos

Toni
Ad 0:
Ezoic
2020-09-21 07:18:24 (UTC)

Ama

Ang kahalagahan ng isang ama ay ang tumatayong haligi ng tahanan, ang ama ang nagtatrabaho at nagpoprotekta sa kaniyang pamilya.
Kahit na may mga pamilya na hindi ama ang nagtatrabaho kundi ang ina, kagaya na lamang sa pamilya ko. Ngunit hindi lang sa pagtatrabaho umiikot ang pagiging ama. Bilang isang ama resposibilidad din niyang turuan ng magandang pag-uugali ang kaniyang anak, at gaya ng sinasabi ng iba, kailangang turuan ng ama ang kaniyang anak o mga anak na magkaroon ng panininddigan. Kailangang maipakita ng ama ang pagiging mabuting halimbawa sa kaniyang anak at kailangan din na tanggapin niya ang kaniyang anak sa kung sino man ito, dahil ang mga magulang dapat ang unang tatanggap sa kanilang anak sa kahit na sino ito. Tungkulin ng ama na suportahan ang kaniyang anak sa ano man na naisin nito maliban na lang sa masasamang bagay sapagkat imbis na konsintihin ang anak sa mga mali nitong gawi dapat na pagsabihan ito upang maituro sa tamang direksyon o landas ang buhay na tatahakin nito. Mahalaga ang ama sa buhay ko sapagkat siya ang nagturo sa akin ng mga mali at tamang gawi, siya ang nagdidisiplina sa akin sa tuwing may ginagawa akong mali. Sinosoportahan niya ako sa mga gusto ko kagaya ng aking ina kaya naman sila ay mahalagang parte ng buhay ko.


Ad:1
PropellerAds