Albert

Albert Rain R Rosario
Ad 2:
2020-09-21 04:28:44 (UTC)

KAALAMAN SA BARYTI NG WIKA

Nag-uugat ang mga barayti ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at grupo sanhi ng kapaligiran, kultura, tradisyon, sining, nakasanayan, tirahan, interes, gawain, at pinag-aralan.

1. Dayalek - ang barayti ng wikang nalilikha ng dimensyong heograpiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit.

2. Sosyolek naman ang tawag sa barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal (pamantayan) na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan. Ang sosyolek ay maaari ring may okupasyunal na rehistro na tinatawag na jargon.

3. Idyolek - Indibidwal na paraan/ istilo ng paggamit ng wika

4. Etnolek – wika ng mga etnolinggwistikong grupo

5. Register – wikang ginagamit sa isang partikular na domeyn na may tiyak na pagpapakahulugan


Ad:2