Kate

Kate
Ad 2:
Try a free new dating site? Wiex dating
2020-09-21 01:37:39 (UTC)

KPWKP

pag kausap ng formal sa mga nakakataas na tao.
Ekolek, magagamit sa bahay, ang idyolek naman ang indibidwal na paraan sa pag gamit ng wika halimbawa kung pano ka mag kwento kumausap ng iba't ibang tao.


Ad:0