Gaerland

Gaerland
2020-09-20 14:06:21 (UTC)

WIKANG FILIPINO

Wikang filipino ang syang ating wika.Dapat natin itong pagyamanin,mahalin at tangkilikin.Dahil ito ang salamin sa ating kultura,ito rin ang espiritu/kaluluwa na bumubuo sa ating lipunan o komunidad.Ipakita ang pagpapahalaga sa pamamaitan ng pagmamalaki nito at ibahagi sa iba o sa susunod na henerasyon ang kaalaman na natutunan tugkol dito.Hinihikayat ko kayo na dapat matuto tayong magpahalaga sa sariling wika dahil kung wala ang ating wika,hindi tayo magkakaintindihan at hindi natin maipapahayag ang damdamin o saloobin sa iba.Isang karangalan na mapabilang tayo sa lahing-Pilipino na may sariling dangal at may pagpapahalaga sa wika kung talagang ginagamit natin ito.Sa pagkilala at pagpapahalaga sa wika,ipakita din natin na nagmamahal tayo sa bayan,na tayo ay nagbubuklod-buklod pati na ang pagiging maka-Pilipino at makabansa.


Ad:0