Marielle

Marielle
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2020-09-19 13:50:56 (UTC)

Wikang Pambansa

Dear Diary,
Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino?
Para sa akin, maipapakita ko na pinapahalagaan ko ang ating sariling wika, sa pamamagitan ng patuloy na pagkilala sa wikang filipino at paggamit nito ng may respeto at maayos. Mapapahalagaan natin ito sa mas pagtangkilik sa ating wika kesa sa ibang wika ng ibang bansa at hindi pagtalikod dahil para na rin nating tinalikod ang ating bansang Pilipinas.


Ad:0
Try a free new dating site? Short sugar dating