RA

RA
Ad 0:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2020-09-19 12:56:58 (UTC)

Lakad matatag!

Maipapa kita ang pagpapahalaga sa ating wika na nagbubuklod sa mga Pilipino sa ka paraanang. laging tangkilikin ang ating wika at wag ikakahiya. Ang wika ang nagbibigay buhay sa pag kokomunikasyon nang bawat isa.


Ad:0