dlzkobe

Kobe Daluz
2020-09-19 11:50:11 (UTC)

Pagpapahalaga sa ating wika

Maraming paraan ang pwedeng gawin ng bawat isa upang maipakita ang kanyang pagpapahalaga sa ating wika. Maipapakita ko ito sa paraan na kaya ko tulad ng sa pagtangkalik at paggamit nito sa tamang paraan. Hindi ko ito ipagpapalit sa ibang wika dahil ito ay mahalaga sa akin at para bang kinalimutan ko na rin ang aking pagka-Pilipino kung ito ay aking ipagpapalit. Papalawakin at papaunlarin ko ang aking kaalaman tungkol sa ating wika. Susubukan ko rin na makilahok sa mga proyekto na may pagpapahalaga sa ating wika o kaya naman ay sa paggawa ng mga literatura. Sa pagtutol rin sa pagpapaalis ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ang social media rin ay pwede rin na gamitin upang mapalaganap ang wika natin. Mas dapat na ito ang ating pinag-aaralan dahil ito ay ating sariling wika. Alam naman natin na ito ang ating ginagamit sa pangaraw-araw na pakikipagtalastasan sa ibang tao. Hindi tayo magkakaisa kung hindi tayo nagkakaintindihan. Lahat tayo ay may tungkulin. Maraming bayani ang nakipaglaban upang tayo ay magkaroon ng sariling wika at kalayaan kaya dapat lamang na ating mahalin ang ating wika sapagkat ito ay talagang masasabi natin na atin talaga. Kahit saan man tayo magpunta, ito ay ating ipagmalaki ng buong puso at walang pagaalinlangan. Ito ay ating yaman na dapat ingatan. Tayo ay mga Pilipino.