Kate

Kate
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2020-09-19 10:06:13 (UTC)

pagpapahalaga sa wika.

Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng isang wikang nagbubuklod sa ating mga Pilipino?

Answer;
dadalin ko ito hanggang sa pagtanda, o kahit lumayo ako nang bansa. ituturo ko sa mga bata na mahalin ang sariling atin pahalagahan ang wika kase ito ang nagbubuklod sa ating mga pilipino tungo sa kaunlaran ng bawat isa.


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services