Ed

Ed
Ad 0:
PropellerAds
2020-09-14 06:06:35 (UTC)

Pagsusulat ng Journal

Nakakatulong ang ibang wika na aking nalaman sa pamamagitan ng pag hahalubilo ko sa mga banyaga o mga kababayan kong nasa ibang rehiyon. Kung makikipag usap sila sa akin, meron parin akong chansang maintindihan ang kanilang mga sinasabi, at pwede ko silang matulungan sa kanilang mga suliranin. Makakatulong rin ang ibang natutunan kong mga lingwahe kung pupunta ako ng ibang bansa. Kinikilala naman ang wikang Ingles bilang wika ng buong mundo, kaya meron parin chansang maintindihan ako ng mga banyaga.Pwede kuring gamitin ang mga linguwahe para malaman ang ibang linguwahe.

Magagamit ko ang aking mga nalalamang linguwahe sa pagbabasa ng mga librong hindi sang ayon sa aking unang wika. Pwede ko namang magamit ang pangalawa kong wika, ang tagalog sa pag uusap ko sa mga taga Luzon na nasa capital at iba pang lugar. Gagamitin ko ang Ikatlo kong wika sa mga International o kumbaga mga job intervew na kailangan talagang Ingles ang gagamitin sa pagsasalita.


Ad:1