Gabriel

Gabriel
Ad 0:
Try a free new dating site? Wiex dating
2020-09-11 00:45:24 (UTC)

Tahimik na Sakit

Lahat ay nasa Choas Dahil sa China Wala Akong Magagawa sa bahay Ko Dahil ang Aking Bahay ay isang Milktea shop ngayon ang Aking Buhay ay Nasa masamang hugis Ngunit Okey Lang na Ginagawa ng Lahat ng magagawa nila para maiwasan ang Co naituon ako sa paggawa ng mga drowing para Gawing Malungkot na Panahon ang Malungkot na Panahon At Hindi Tumutulong si Itay sa Bahay na pinananatili niyang nagrereklamo sa lahat ng ginagawa niya ay nakaupo sa tv at maglaro ng pagsusugal at pagsusugal at pagsusugal at pagsusugal Uminom Beer At Ito ay stressful at kaya Ang Pangalan Tahimik SakitLahat ay nasa Choas Dahil sa China Wala Akong Magagawa sa bahay Ko Dahil ang Aking Bahay ay isang Milktea shop ngayon ang Aking Buhay ay Nasa masamang hugis Ngunit Okey Lang na Ginagawa ng Lahat ng magagawa nila para maiwasan ang Co naituon ako sa paggawa ng mga drowing para Gawing Malungkot na Panahon ang Malungkot na Panahon At Hindi Tumutulong si Itay sa Bahay na pinananatili niyang nagrereklamo sa lahat ng ginagawa niya ay nakaupo sa tv at maglaro ng pagsusugal at pagsusugal at pagsusugal at pagsusugal Uminom Beer At Ito ay stressful at kaya Ang Pangalan Tahimik Sakit


Ad:1