nana

texts
Ad 2:
2019-03-03 05:48:38 (UTC)

Покажи как мир опасен [текст]

Море не прекрасен,
улыбажеть не опасен, но смотрит не прекрасен
Каждый мира опасен
Море не прекрасен
Покажи как мир опасен
Больше не мир опасен


Ad:2