jenjen junglegirl

story of jungle girl
Ad 2:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2018-05-21 21:07:13 (UTC)

Yang raffy na yhan ay isang 2lad din nhi real6

Etoh ang scooop at e2 nhaman ay talaghang 22o igan., kaibigan., phrend. Yhung ngha., parhang ganyhan yhang si rhaffy parhang si real6 totoo aHnoOoo!?? Lhageng nhanunuod sa ahken di naman makalapeit. SooObrang taghal nha talagha farhang wala talagha aqhung hinihintahay nha rhaffy sa buhay kho. Ay ghanun!??? Huowaw bhaka talaghang walha nha talagha xhya. Ahyus!!!! BwahahaHaHaaa!!!!! Aht lheast I ghave it a try. Jajajaja jajajaja ja!!!!


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.