Mics12

ጢገርነ
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2017-03-31 11:52:06 (UTC)

"SANA"

SANA NUNG UNA PALANG NAKILALA NA KITA, SANA NUNG UNA PALANG NA PANSIN NA KITA. 'DI NA SANA NAHIHIRAPAN AT NA SASAKTAN ANG PUSO KO NG PAULIT-ULIT, SANA NUNG UNA PALNG, KUNG ALAM KO LNG SANA NA GANITO ANG HAHANTUNGAN NG LAHAT 'DI NA SANA MAHIHIRAPAN PA NA MAG PAKATOTOO SA MGA NANG YAYARI SA ATIN SANA NUNG UNA PA LNG, SANA ,SANA, SANA!


Ad:0