roshansoni

my diary
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2014-08-22 04:23:15 (UTC)

masih ke baad

prabhu yesu ke mar kar jee uthne ke baad unke chele susamachar prachar karne lage un sabhi ne jaan gavayi ek ko chod uska naam yuhnna tha.masih ke 300 varsh ke andar 1 crore se bhi jyada prabhu bhakto ne jaan gavayi phir isse sarkari ghosit kar diya gaya.


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services