La Noche

My Memories
2013-06-28 14:18:35 (UTC)

allergy

Allergy
consult Dr. Jesus Fajardo
Prescription


Dexamethasone 500mg 21 pcs
first week 1 tab in the morning after breakfast and 1 tablet in the evening after meal
Second week 1 tablet in the morning after breakfast


Iterax 10mg 10 pcs.
1 tablet after meal in the evening 10 pcs.

Ang sakit ko:
Urticaria
mga malalaking pantal sa katawan, sa umpisa parang kagat ng lamok pero nung lumala naging malalaking pantal at makakati.


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services