Bhaskar

Ma_life
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2012-01-28 17:12:37 (UTC)

Manjisha

Kiyo najanu eman miss koru tumak...
kuwa na...
Aji Swaraswati puja...
Hay ma muk kiba gyan diya plz... moi kio aku koribo pora nai...??
Aji o moi bohut vabi asu tumar kotha...
kuwana mur kotha kenekoi gom pala...???
ki..??
pasot ??
Oh... kiman hunim aru ai word tu...??
ki tetiya huni besi val lagibo..??
Okey tetiya loi k wait korim...
I love u....
Uuuuuuuuuuummmmmmmmmaaaaaaaaa...........aaaaha


Ad:0