mary

My World
2011-04-13 19:20:21 (UTC)

Wera mominda... :))

dges chemda gasaocrad.. wera mominda.. mindoda gantavisuflebuliyavi ragac azrisgan magram exa ratomgac ar maxsendeba.. :S ho albat leri babus ro vutxari tqven ro gamobrdzandittqo.. albat amas imdenad ki ar ganvicdi leris ro ase vutxari aramed kargad ro ar maqvs metyvelebis unari ganvitarebuli.. arada ras vtlikineb xolme da aset momentebshi rato vibnevi kacma ar icis.. albat egec tavdajerebuli ro ar var imis bralia.. :S mokled wera mominda dges.. sensaciaa ara.. :)) rasac vwer sheidlzeb sisuleled mogechvenos magram xo vwer.. exa koelio maxsendeba ratomgac.. tavidn verafers werda da mere.. bescelerebi dawera.. ara ki ar vdareb tavs.. ubralod ert situaciashi agmovchndit albat.. chvenma zahirebma dagvawyebines wera.. magram chemma gaucnobiereblad da imisma ki shegnebulad didi dzalisxmevisa da kamatis fasad.. magram am yvelaferma xo dadebit shedegamde miiyvaba koelio.. ramdenad tavis tavze werda amas ver getyvit magram me zahiris mtavar gmirze gesaubrebit.. mokled mec vwer marto imad girs chemi wera ro ganvtavisuflde,, xo ici ara ro ratomgac ar miyvars chemi tkivilis sxvistvis gaziareba.. mirchevnia me metkinos midre chemi priblemebi tavs movaxvio sxvas da vewuwuno 24 saati tu rogor vitanjebi da menatreba.. mag tanjvaze gamaxsenda meshinia eg grdznoba ar shemechvios da mis xelshi kargad ar vigrdzno tavi.. qartvelebs rogorc gvchvevia xolme.. yvelafers veguebit rac chven procipebs ewinaagmdegebe.. rac gvchagravs rac gvtkens amtani xalxi vart.. yoveltvis minoda metqva vigacastvis.. chveni shemguebloba yvelafershi gamoixateba.. dawyebuli e. w. marshitkit mgzavrobashic ki.. gaivso martshutka da mdzgols mainc amohyavs da amohayvs mgzavrebi ise ro ertmanets sruli am sityvis mnishvnelobit tavze azian.. xmas aravin ar igebs.. atasshi ertxel gamochdeba is gvtisnieri da etyvis kai she dalocvilo sad wavidet sindisi mainc iqonieo magram marto is erti da isic dzalian ishviatad.. xolo is mgzavri romelic zis komfortulad yursac ar apartyunebs imitom rom kargad grdznobs tavs da sxva ar ainteresebs.. imaze ki ar fiqrobs rom xval sheidzleba ki ara uechvelad igive situaciashi agmochndeba.. mec xshirad viqcevi ase magram me albat imito ki ar vikaveb tavs ro veguebi an meshinia aramed ver shevelaparakebi adamins romelic mteli dge manqanis sachestan zis da erti ori lukma puristvis shromobs .. me ki sul ragac naxevari saati fexze dandgars ver gamidzlia..shemrcxva ragacnairad.. :)
mokled saidan sad gadavedi magram uceb rac momdis tavshi imas vwer.. jobs ase vwero vidre saertod araferi ar davwero.. imedia xshirad davwer.. ufro da ufro mets.. da yvelaze didi imedi( nu ra tqma unda imis mere:p ) ici risi maqvs ro chemi profesia zustad da sworad avirchie da chesm kvals davtoveb cxovrebashi.. :)


Ad:0