paulina85

paulina85
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2010-12-22 09:03:12 (UTC)

“Гражданска отговорност” вече без отстъпки

В Освен това стават и злоупотреби - издават се полици със задна дата
след настъпване на произшествие. В момента има голямо забавяне в
отчитането на полиците на хартия. Всеки договор ще трябва да се отчита
в информационния център към Гаранционния фонд и в надзора до 24 часа
от сключването му. Идеята е да се намалят грешките при попълването на
данните, както и да се подобри отчетността.

Това е срокът, в който застрахователите ще синхронизират
информационните си системи с тази на Гаранционния фонд, записа
Комисията за финансов надзор в наредба, която предстои да се
обнародва. Полицата скоро става електронна След шест-седем месеца
полицата по "Гражданска отговорност" ще трябва да се издава
електронно. Орлин Пенев, шеф на асоциацията на застрахователите,
обясни, че всяко дружество ще сметне дали и с колко да повиши цената
на "Гражданска отговорност" на база на средните си нива в момента.
Някои компании обаче имат малко представителства.

Очаква се в офисите на застрахователите цените да са по-ниски, защото
в тях няма да са калкулирани брокерските комисиони. Причината да не е
по-високо е, че едновременно с въвеждането на минималната премия и
допълнителния резерв, което би ги дръпнало нагоре, бяха намалени
разходите, което компенсирало част от евентуалния скок, обясниха от
надзора. Според надзора повишението в цената на "Гражданска
отговорност" ще е около 10%. Очаква се новите тарифи да са готови още
днес.

Дружествата прогнозират между 10 и 20% поскъпване на полицата.
Мярката е насочена към финансовата стабилност на застрахователите и в
много по-висока степен гарантира изплащането на обезщетения на
пострадалите в ПТП, смятат от КФН. Размерът им се увеличава, а
предявяването им може да става до 5 г. Промяната се налага заради
завишения риск от значителното нарастване на плащанията, особено по
неимуществените вреди, обясниха от КФН.

Размерът му ще е обвързан с минимално необходима сума за покритие на
риска за едно МПС и с очаквания размер на разходите по застраховката.
Той също е валиден от 12 ноември. С тази цел беше предприето и
въвеждането на нов допълнителен резерв по "Гражданска отговорност". Те
пък гарантират нормалната дейност на компаниите и плащането на
обезщетенията. Целта на ограничаването на разходите, включително и за
комисиони на брокерите, е по-голямата част от цената на задължителната
полица да отиде у застрахователите и от нея да се заделят резерви,
обясняват от надзора.

В чужбина комисионата била от 5 до 15%. Според надзора обаче това е
твърде високо за задължителна полица. Преди това стигаха до около 30
на сто. Те били в размер на 12-15% от цената на полицата.

В края на миналата седмица застрахователите вече са започнали да
изпращат анекси на посредниците с новия размер на комисионите,
разказаха запознати. Наредбата, която го регламентира, бе обнародвана
в "Държавен вестник" в петък и влезе в сила веднага. Разходите на
застрахователите по "Гражданска отговорност", включително и за
комисиони, бяха ограничени до 20% от премията. Според надзора така ще
има по-голяма прозрачност за потребителите на <a
href="http://victoria-insbg.com/" target="_blank">Застраховки</a>.

Предвижда се още в полиците да има допълнителен ред, на който да се
посочва размерът на комисионата на посредника. Мярката цели
прекратяване на порочните практики за намаляване на премията до
неблагоразумни нива, което застрашава финансовата стабилност на
пазара, са мотивите на надзора. С нея се забранява на застрахователите
и на посредниците да дават бонуси, отстъпки, стоки, услуги или облаги
под каквато и да е форма. Това ще стане с наредба, която бе гласувана
на първо четене и се очаква приемането й в сряда.

Тази година обаче ще има изрична забранa за тях. В повечето случаи в
продължение на няколко години тя се изразяваше в понижение на цените,
привличане на клиенти с отстъпки, бонуси, подаръци и т.н. Два месеца
преди Коледа се подменят най-много полици и тогава конкуренцията между
компаниите се ожесточава. Кампанията по "Гражданска отговорност" тази
година няма да премине по обичайния начин.


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services