maya

maayan
2010-11-30 13:08:30 (UTC)

Ambon

Ambon Lyrics
True Faith

Ano'ng nararamdaman
Tila ba'y nasasakupan
Lumbay at kalungkutan
Nais mo bang ika'y makaraos

din

Refrain 1:
Di ba't pananampalataya
Kailangan upang makaahon
Sa delubyong iyong

nararanasan
At sa kasawian na dulot ng panahon
Ambon lang yan (ahh)
Ambon lang yan (ahh)

Stanza

2:
Kalangitan ay umiitim
Naupos ang ilaw ng mga bituin
At sa paglipas ng oras ika'y napaiyak
Mga luhang

tumulo buhat ng iyong pagtitimpi

Refrain 2:
Di ba't ang Diyos ang siyang liwanag
Sa dulo ng madilim na

daan
Sa kanya lamang manalangin
At wag nang tumungo pa kung kahit saan-saan
Ambon lang yan (aaah)
Ambon

lang yan.

Refrain 3:
Yayain mo ako sa yong jeepney
Sa makulay at magara mong jeepney
Na ang biyahe

ay patungong langit
Kahit na signal no. 3, tayo ay magsisiawit
Kung ako'y sinusumpong, daglian mong

ibubulong
Ambon lang yan (ahh)
Ambon lang yan (ahh)

Oh oh (ahh)
Ahh (ahh)
Ooh (ahh)

(6x)
(Ahh) (ahh)


Ad:1
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.