a freedOne

heavenishere
Ad 2:
Try a free new dating site? Wiex dating
2007-07-11 11:36:08 (UTC)

唔做嫁娘做炸兩好唔好?

今朝成功地作了媽媽順命的女兒...佢一叫我洗碗,就即刻去洗...
忽然...有
一句話忽喇喇飄入來...

..第時妳煲湯都要用豬腱,唔好煲d肥淋淋湯..

咦!!?

媽咪平時唔會用我講埋d咁既野嫁喎,莫非佢準備嫁我出去?

《新嫁娘》--王建

 三日入廚下,

 洗手作羹湯。

 未諳姑食性,

 先遣小姑嘗。

XD

過完死潔精,倒咁大半盆涀水,通常我都會倒盆底的固體垃圾落馬
桶,費事d固體垃圾塞廚房條渠。...

哎哎呀!!!

我倒左d野落馬桶之後悲鳴,同在廁所的媽咪問我咩事...。

~~我倒埋粒鏍絲落去呀~~

咩鏍絲呀?

呢,個玻璃煲蓋呢,我見粒的同塊玻璃中間有污水積聚,咪解開鏍
絲剥粒的出來洗下囉......

=-=''''

跟住媽咪竟然二話不說戴手套伸手入馬桶~~

下午..

本來想拿《基礎趣味家務》出來看看衣物的汗漬點除,點知我搵搵
下本書,就訓著左=-=''''買本書返來的時候,仲俾哥哥豎起手指公
讚我讀依種書讀得好呢...=-='''點知買返來咁耐都無打開過本書。


Ad:0