a freedOne

heavenishere
Ad 2:
2007-05-22 11:49:08 (UTC)

多祈禱,多有力量

成日都掛住整個XANGA
始終依度先係我的
真日記

你們需用的這一切東西、你們天父是知道的
你們要先求他的國和他的義;這些東西都要加給你們了
所以不要為明天憂慮、因為明天自有明天的憂慮;一天的難處一天當就夠了
→太六32下-34

有弟兄問我,自修Alevel,點解仲可以玩咁多野

之後我答:我的學業So far so good,中史、文學依d肯背就
合格嫁喇(中史我的確背緊,另外等考完試,穎妮會教好我的中史、文學,我
對佢,對自己同對神都有信心:)
UE4月開始就有MRLau,佢真係好夾我啊;我話UE起碼要有D,佢就
話咁就要補到我拎B喇..提防出到去跌兩個grade....只要我做足
d功課.\/.
中化..有小祐同我跟;講真我個mind宜家真係前所未有咁清晰,立場評
論議論短講討論..都有信心....同埋小祐同我的思維都幾似,佢講解一
次,我即刻明晒佢講咩野
當個弟兄聽完我咁講
你估佢講咩野
佢話
→5條e有鬼用牙
→ 我答:有用。

用黎嚮我唔止拿5條e的時候,就確知道,先求他的國和他的義、需用的這一
切東西,果然,都要加給我們了。並且,我就確知一切知識和財富,都是神白
白賜的,我是一無可誇,唯誇 上帝的大慈悲

→當然,我現在就要,我亦都做緊,盡全力去溫書;絕對唔可以藉事奉去逃避
溫習
我9月開始就淨係會幫手陽光團契,其餘時間全力溫書

講多無謂

我地要為王OiB勤力讀書同做功課祈禱。


Ad:0