a freedOne

heavenishere
2007-05-09 15:23:42 (UTC)

十分好

→妳成個師奶...咩都要發言

→妳好多嘴

好在,依D說話係妳同我講,係嚮一個好岩的timing講;真係好見到上帝對我
的保護

如果唔係,我真係鍊死左我自己

我決定接受一個挑戰,就係,聽日一整日
除左讚美主、感謝神、十分好!、OK!、fine!、好哇!、唔知..不過宜家
知!
依7句之外,
其他野可以唔講的都唔講。

讚美主


Ad:0