PIA

PIA
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2006-10-11 19:20:20 (UTC)

Mørkt.


Av og til tror man at ting ikke kan bli verre.
Det finnes ikke noe mørkere.
Livet kan ikke virke mer meningsløst.

Dette er da selvfølgelig alltid helt feil.

Det er grusomt å være langt unna når noe skjer med venner,
og ens egne problemer virker som trøst i forhold til hva
andre nå skal gjennom av smerte.Ad:0
Try a new drinks recipe site