PIA

PIA
Ad 2:
2006-10-06 11:37:35 (UTC)

Nutcase.


Kan man bli gal av sinne?
Av sorg?
Av savn?

Helt klart.
Complete nutcase.


Ad:0