PIA

PIA
2006-10-04 21:10:03 (UTC)

Cruelty.

Å grave ut hjertet på noen med gaffel, er ikke en virkelig
barbarisk handling, før man hopper på restene.