PIA

PIA
2006-10-02 20:24:47 (UTC)

Sorg, sinne og savn...


Jeg klarer seriøst ikke å være mer sint nå.
Jeg er så syk av raseri at jeg er utslitt.


Ad: 2
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here