a freedOne

heavenishere
Ad 2:
2006-07-03 18:06:01 (UTC)

畢竟自卑的才會被升高啊

我的好朋友們放榜出來都幾好,普遍的,都有機會入到心儀的choice。
放下了一千萬個心..之餘,又不禁要擔心佢地....

失望流淚的..最緊要係你地仲有心力俾機會自己。我求神俾你地對表現不如
理想的自己有溫柔。

我地0既自我形象,點樣先唔再要焗住建立嚮考試成績上面?或者咁問,

我地0既自我形象應該建立嚮咩野度?

知道有同學喊到坐左嚮個地度,真係......好殘忍...


Ad:0