a freedOne

heavenishere
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2006-06-21 17:41:25 (UTC)

上帝嘈嘈閉

今晚的bbq是Anglican Youth最後一次聚會了。9次的聚會也很高興呢,今
晚也沒有例外。:)
哈哈,九次裏面,對我來說最寶貴的,還是和Wen Wen、小祐、浩暉、浩
笙、嘉裕、家麟,
更加親密了。(: :)
真係一拍即合呀呀呀。(笑咩呀笑!宜家我好失禮你咩?)
你們和阿詩會一直同心同行,會嗎??
**********************************

我笑到停唔到....成為眾人嘲笑的原因...
..你地一個二個講到阿詩多言多語難免有有過、禁止嘴唇是有智慧..ou
p晒頭....
依兩件事
令我想起我的媽媽

「本來都冇咩特別好笑,但係見到妳笑到咁~搞到人都覺得好鬼好笑。見到妳
大笑特笑個樣,個個又笑埋一份。」嘉裕話我。
下!?依句說話,曾幾何時我都有同我mama講過bal。...佢一遇到
一d佢覺得好得意0既位(注意:同時係冇人覺得有咩咁得意嫁),就一鼓作
氣咁笑唔停...跟住我地又會忍唔住覺得佢好得意跟埋一齊笑笑笑笑
笑....笑到黐晒線....

同時,我地都好怕在一些宗親大集合日,同mama同場嫁。因為佢成日都好
煞有介事咁講埋d好唔適時的說話,令到我地四個即時想死......(所
以,其實我都話我係好明白講埋d野令到大家好尷尬0個種難受嫁....不
過,我冇我mama咁嚴重呀下?)


..................................
..
崔小祐回家的時候同我講,覺得今次個programme好好,從來都未試
過同其他堂區的弟兄姊妹混到咁熟。
完左青年議會0個日,嘉裕話真的感到自己是一個青年領袖。
阿暉個日記打住:開議會,個感覺好正。....


謝謝,阿們。


Ad:0