PIA

PIA
2006-02-11 00:34:12 (UTC)

Joda... again..

Gode tanker vil lede til gode gjerninger og dårlige tanker
til dårlige handlinger. Hat stoppes aldri av hat; hat
stoppes bare av kjærlighet...