PIA

PIA
Ad 2:
2006-02-11 00:34:12 (UTC)

Joda... again..

Gode tanker vil lede til gode gjerninger og dårlige tanker
til dårlige handlinger. Hat stoppes aldri av hat; hat
stoppes bare av kjærlighet...


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.