~_~LillY

something I want to say~~| |
Ad 2:
PropellerAds
2005-10-13 16:47:17 (UTC)

Oct 13rd 0:33

點解?點解我仲要咁維護佢?下下都幫佢唸,為佢設想....明知佢呃我,明
知佢愛第二個..我都要同自己講唔係?!!傻到俾籍口自己,傻到同自己講佢有
苦衷..仲傻到,今時今日仲以為可以同佢天長地久...犯賤!!我根本唔底可
憐..
一切一切都係因為佢係我老公....就算我表面譆譆哈哈,我個心都仲好
痛..好痛...報仇??我從來都無唸過..係愛一個人,其實就應該想佢好,佢好,
我就放心,我就安樂..佢好,無論我點唔好都唔緊要..最緊要都係佢好嗻...
講埋一打廢話..其實...我凈係想知道點樣我個心唔痛?我知...祗有佢,
但我永遠就係咁唔好綵,老公激嬲自己,可惜都無時間陪我,喺我身邊俾番信心
我,我祗可以一個人承受哂一切,一個人同自己講,佢依然愛我,依然最愛嘅係
我..
我唔係怪佢,畢竟佢嘅世界喺美國...我算係乜嗻?


Ad:0
Try a free new dating site? Short sugar dating