wingi

Win'ZZZ incidentssss
Ad 2:
PropellerAds
2005-04-17 11:27:41 (UTC)

改變!!

又一單離婚事件
是次男女主角與我關係比之前的都密切
雖然距離短得未至於爸爸媽媽
但接獲消息哪一刻已足夠令我心情跌至半谷底
今晨回家出自我口中的首句話就是 "唔係呀ma?我唔信"
但事實終歸事實
於我來說此消息黎得很突然
皆因在我眼中這對男女主角一向恩愛非常
弄巧成拙到了如斯田地
原因跟本不需要用上我半點腦汁
正如爸爸的金句所說"男人十個有十個都係衰"
又一次因為男方有外偶而親手把自己平淡而美好家庭粉碎
無錯
爸爸說的都對!!


我愛爸爸媽媽姐姐天父朋友!


Ad:0