salina_queen

The_incomplete_diary
Ad 0:
2005-03-19 14:40:29 (UTC)

特別節目....^_____________________^

姓名:蔡嘉希
生日:18.8.1989
星座:獅子
生肖:蛇
住在哪兒:沙田
在哪裡讀書:沙田祟真中學
志願/夢想:多到唔識講
*****************************************
個人外型篇〞
*****************************************
身高:矮
膚色:白
頭髮的顏色:黑
有沒有紋身:冇
有沒有帶眼鏡:冇
個人喜好篇〞
最喜愛的音樂:呢排愛上「老鼠愛愛大米」  佢個flash
最討厭的音樂:heavy  metal
最喜愛的運動:跑黎跑去掛
最討厭的運動:可惡既籃球!!
最喜愛的樂器:小提琴
最喜歡的顏色:白
最喜歡的花:百合
最喜歡的動物:狗
最喜歡的季節:冬
最喜歡的國家:/
最喜愛的食物:蒸蛋
最討厭的食物:芫茜,西芹,西難花,苦瓜,豆椒,辣野""
最喜愛去的地方:靜既地方
最喜歡的電視劇:十萬嚬情緣
最喜歡的電影:千機變1 && 小qq
最喜愛的卡通人物:/
最喜歡的語言/方言:eng
最討厭說的話:你諗喇
最喜歡的女歌手:joey
最喜歡的男歌手:李克勤,古巨基
最喜歡的組合:backstreet boy
最喜歡的作曲家:/
*****************************************
個人習慣篇〞
*****************************************
喝酒嗎:唔係成日
吸煙嗎:/
賭博嗎:唔係成日
最常做的事:呼吸
最常去的地方:靜既地方
最常想的事:長睡
常穿的衣服顏色:灰
口頭禪:陰公囉
一天吃多少餐呢:2
每天睡多少個小時:mon-sat:6-7 sun:12-13
每天幾點上床睡覺:12-1
睡前會做甚麼:吹頭
如果不能入睡:發脾氣
無聊的時候,你會做什麼:訓覺
如果有人讚你,你通常會怎樣回應:我唔客氣喇
如果有人說你不是,你通常會怎樣:再講打爆你個頭牙拿
當如果有人責罵你,你通常會怎樣:「屌你牙..收皮喇」
如果有人誤會你,你會怎樣:嬲到喊
無論任何的指責,你都會認真考慮一下嗎:一dd
*****************************************
個人能力篇〞
*****************************************
擅長做甚麼:撩交鬧
能操的語言:chin,eng
最有把握解釋的事:/
最沒把握解釋的事:感情
最有把握做好的事:/
最沒把握做好的事:愛
最好的科目:eng
最差的科目:hubio+中史
能面對被你欺負過的人嗎:不能
能面對以前欺負你的人嗎:能
*****************************************
個人經驗篇〞
*****************************************
最難忘的事:俾人偷野,偷人野
最害怕的事:見到昆蟲
記憶中最模糊的事:細個既野+過左去既野
有否試過傷害一個人的心靈:有掛
後悔做過的事:從來唔會為自己所做過既野後悔架喎
做過最糗的事:多到數唔哂
最對不起別人的事:/
最光榮的事:愛人
最不能接受的事:俾人屈99我
最不想做的事:好多..。oo
*****************************************
愛情篇〞
*****************************************
遇上喜歡的人,你會主動追求嗎:一時時
會因害羞而不敢表白嗎:會
遇上喜歡你的人,你會接受嗎?:睇下我鍾唔鍾意先喇
會因別人的外表而拒絕嗎:會
如有多角戀出現,你會怎樣:分手喇
你覺得一個人美在那裡:動作...
你怎樣看忘年戀:/
你怎樣看同性戀:收皮喇..最撚憎,聽到都想嘔
你怎樣看姊弟戀:ok喇
你怎樣看師生戀:收皮喇..阿伯阿婆都岩係咪人黎架..影衰哂
最能吸引你的異性:睇到先知架喎
最能令你反胃的異性:比女人更女人既男人
你希望幾歲結婚:18
你願意單身嗎:唔制
*****************************************
友誼篇〞
*****************************************
你的人際關係好嗎:唔好
你會主動認識別人嗎:唔會
你的交友準則:豬朋狗友..唔衰唔交
你有幾多個摯友:3
你現在有幾多朋友:咪煩喇
能跟你無所不談的又有幾多:3
你會事無大小都向別人說以作聊天話題,從而交友嗎:唔會
你會向你的朋友隱瞞事實/秘密嗎:會
你會向你的朋友說「白色謊言」嗎:咩撚野來架陰公
你會不會因別人的權力/地位而與之交友:唔會
朋友誤會你,你覺得原因是甚麼:佢未夠了解我
在聽歌嗎?誰的歌:「老鼠愛大米」
最想做甚麼:長睡
最想見到誰:關你qq事咩
最期待的事:死


Ad:0